Hvem foretar kontroll?

Tollvesenet, Statens vegvesen og politiet har kontrollmyndighet.


Hvordan vet kontrolløren at bilen har gyldig bombrikke?

Kontrolløren søker opp kjøretøyet eller brikken i en statusliste over gyldige brikker for tunge kjøretøy. Alle brikkeutstedere i Norge og utlandet, som utsteder gyldige brikker i Norge (AutoPASS og bombrikker godkjent i EasyGo-samarbeidet mellom Norge, Sverige, Danmark og Østerrike) sender inn statusliste over gyldige brikker hver kveld. Neste morgen er brikkene med på statuslisten som brukes av bomstasjonene og kontrolletatene. 


Hvordan vet kontrolløren at privatbilen brukes privat så jeg ikke får gebyr?

Kontrolløren ser at kjøretøyet er registrert på en privatperson og ikke har last, logo på kjøretøyet eller andre tegn på at kjøretøyet brukes i næringsvirksomhet.

Hvis du er usikker på om kontrolløren vil se at kjøretøyet brukes til private formål så bestill brikke. Brikken er gratis, du betaler kun et depositum kr 200 som du kan få tilbake hvis du selger bilen.


Blir det noe problem i kontrollen hvis jeg har flere gyldige bombrikker for bilen?

I frontruten kan du ha hvilken som helst av de gyldige brikkene for tunge kjøretøy i Norge (AutoPASS eller bombrikker godkjent i EasyGo-samarbeidet mellom Norge, Sverige, Danmark og Østerrike) som er knyttet til kjøretøyets registreringsnummer. Disse brikkene står på statuslisten som kontrolløren har. Du må kun ha en bombrikke i frontruten. Har du flere bombrikker, må de resterende pakkes i en strålingstett emballasje.


Hva skjer hvis jeg blir kontrollert og ikke har gyldig bombrikke montert i frontruten?

Du får et gebyr på kr 8 000 ved første gangs kontroll. Ved gjentakelse får du et gebyr på kr 16 000.


Hva skjer hvis jeg blir stoppet flere ganger uten gyldig brikke?

Hver gang du stoppes på nytt uten gyldig brikke, innen to år, ilegges et gebyr på kr 16 000. Hvis du stoppes igjen senere enn to år etter forrige gebyr blir gebyret kr 8 000.


Hva skjer hvis jeg ikke betaler gebyret?

Gebyret øker med 50 % hvis det ikke er betalt innen tre uker. Gebyr på kr 8 000 øker til kr 12 000 og gebyr på kr 16 000 øker til kr 24 000. 


Hvor kan jeg klage på gebyret?

Send klagen til den kontrolletaten som har ilagt gebyret. Klager til:


Hvordan kan jeg skrive en klage på gebyr?

Du kan fylle ut klageskjema eller skrive en mail eller brev med klage. Klagen må inneholde begrunnelse for klagen. Du må legge ved relevant dokumentasjon for begrunnelsen for klagen. Logg inn på «MinSide» eller kontakt ditt bompengeselskap for å skaffe den nødvendige dokumentasjonen. Her er eksempel på relevant dokumentasjon (skjermdump) som du kan få fra bompengeselskapet.


Kontaktinformasjon

Telefon: 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

Telefon fra utlandet: +47 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

www.fjellinjen.no/chat (alle hverdager kl. 08:00–20:00)

For informasjon om din avtale, kontakt ditt bompengeselskap