Hvem foretar kontroll?

Tollvesenet, Statens vegvesen og politiet har kontrollmyndighet.


Hvordan vet kontrolløren at bilen har gyldig bombrikke?

Kontrolløren søker opp kjøretøyet eller bombrikken i en statusliste over gyldige brikker for tunge kjøretøy. Alle brikkeutstedere som utsteder gyldige brikker i Norge (AutoPASS- og Brobizzbrikke fra Brobizz AS og Øresundbroen) sender inn statusliste over gyldige brikker hver kveld. Neste morgen er brikkene med på statuslisten som brukes av bomstasjonene og kontrolletatene.

 


Hvordan vet kontrolløren at bilen min kun brukes som privatbil?

Kontrolløren ser at kjøretøyet er registrert på en privatperson, at den ikke har last, logo eller andre tegn på at det brukes i næringsvirksomhet.

Er du usikker, tegn brikkeavtale med et bompengeselskap og bestill bombrikke. Brikken er gratis, du betaler kun et depositum kr 200 som du kan få tilbake hvis du selger bilen og sier opp brikkeavtalen.

 


Blir det noe problem i kontrollen hvis jeg har flere gyldige bombrikker i bilen?

Du kan gjerne ha flere gyldige bombrikker plassert i frontruten. Systemet velger hvilken som belastes for bompenger i bomstasjon, og kontrollør vil ikke ilegge gebyr. Men du kan også velge en av brikkene som skal registrere bompasseringer. Pakk de andre brikkene i strålingstett emballasje.

 


Hva skjer hvis jeg blir kontrollert og ikke har gyldig bombrikke montert i frontruten?

Da får du et gebyr på kr 8 000 ved første gangs kontroll. Ved gjentakelse øker gebyret til kr 16 000.


Hva skjer hvis jeg blir stoppet flere ganger uten gyldig brikke?

Hvis du stoppes på nytt uten gyldig brikke innen to år, ilegges du et gebyr på kr 16 000. Hvis du stoppes igjen to år etter forrige gebyr, blir første gebyr kr 8 000.


Hva skjer hvis jeg ikke betaler gebyret?

Gebyret øker med 50 % hvis det ikke er betalt innen tre uker. Gebyr på kr 8 000 øker til kr 12 000 og gebyr på kr 16 000 øker til kr 24 000. 


Hvor kan jeg klage på gebyret?

Send klagen til den kontrolletaten som har ilagt gebyret.

 


Hvordan kan jeg skrive en klage på gebyr?

Du kan fylle ut klageskjema, sende epost eller brev. Klagen må inneholde en begrunnelse. Du må legge ved relevant dokumentasjon for begrunnelsen. Logg inn på MinSide eller kontakt ditt bompengeselskap for å få nødvendig  dokumentasjon, eksempel på relevant dokumentasjon (skjermdump).


Kontaktinformasjon

Telefon: 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

Telefon fra utlandet: +47 22 98 40 00 (alle hverdager kl. 09:00–15:00)

fremtindservice.no/kundeservice/ (alle hverdager kl. 08:00–18:00)

For informasjon om din avtale, kontakt ditt bompengeselskap