Påbudet gjelder all trafikk med norske og utenlandske næringskjøretøy med tillatt totalvekt over 3,5 tonn på hele det norske offentlige vegnettet. Det gjelder tunge kjøretøy som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune eller som på annen måte hovedsakelig blir brukt i næringsvirksomhet.

Disse kjøretøyene må ha en gyldig brikke for tung bil knyttet til  registreringsnummeret. Brikken må være plassert i frontruten. Hvis ikke får de gebyr på 8 000,- kroner ved kontroll. Det er Statens vegvesen, tollvesenet og politiet som har fått myndighet til å kontrollere. 

Har du ikke brikke, skaff deg brikke i god tid. Bestill AutoPASS-brikke fra Fjellinjen, eller fra et bompengeselskap der du passerer ofte: tegn avtale hos bompengeselskap. Har du brikke, sjekk at brikken er knyttet til bilens registreringsnummer.

Gyldige brikker i Norge er norske AutoPASS og godkjente brikker i EasyGo-samarbeidet. Bruk av disse brikkene medfører en brikkerabatt på 10 prosent i de fleste bompengeanlegg i Norge.

For mer informasjon, se: