Tilgang til Min side på autopass.no ble nedlagt 5. april 2022. Kontakt det utstederselskapet som du har AutoPASS-avtale med eller et annet utstederselskap. Oversikt over alle utstedere i drift: Kontakt et utstederselskap | AutoPASS

Sist oppdatert: