Statens vegvesen trer ut av EasyGO-avtalen og -samarbeidet med en overgangsperiode til 31.03.2022. Passeringer med brikke fra norske AutoPASS-utstedere hos utenlandske operatører kommer ikke til å formidles i AutoPASS Samvirke etter 1. mars 2022. Norske utstedere som ønsker at brikken fortsatt skal virke for eksempel på Øresundsbron eller på Storebælt må søke Vegdirektoratet om EETS-godkjenning og søke den enkelte operatør om å bli godkjent utsteder.

I overgangsperioden gjelder følgende for utstedere som er godkjent i AutoPASS Samvirke og som også er EasyGO utsteder:

  • Brikkene som er i bruk i Norge ved nyttår vil fortsatt være gyldige i Norge og brikkene kan fortsatt stå på statuslisten.
  • Alle godkjente utstedere i  AutoPASS Samvirke må gå over til å kobles på AutoPASS HUB. Statens vegvesen har direkte dialog med berørte utstedere om dette.
  • All godtgjørelse av utstedere i Norge skal fra 01.01.2022 følge utstederforskriftens sats på 1,75% pr passering, og ikke utstedergodtgjørelse etter EasyGO-avtale.

Etter overgangsperioden må alle utstedere som velger å benytte EasyGO HUB dekke transaksjonskostnader selv.

Sist oppdatert: