Hallingporten

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Rv. 7 Brekkebygda78,00157,00
Etterskudd 0%/20% rabatt
Forskudd (NOK): 0.0Forskudd (NOK):
62,4125,6

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen