Med Bompengereformen ble det i Meld. St. 25 (2014-2015) tydeliggjort at utstederrollen skal rendyrkes gjennom å skille den ut fra bompengeselskapene for å etablere uavhengige utstedere.

Hensikten med den nye ordningen er å unngå kryss-subsidiering og legge til rette for økt effektivitet, brukervennlighet og tjenesteutvikling i bompengesektoren.

Utstederforskriften legger opp til at enhver aktør som oppfyller gitte krav til godkjenning vil kunne å drive utstedervirksomhet mot norske bompenge- og ferjeselskaper. Utstederforskriften ble vedtatt 14. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019. Se Utstederforskriften (Lovdata)

Bompengesektoren i Norge krevde inn 11 milliarder kroner i 2018 gjennom 62 bompengeprosjekter. Passeringsinntektene stammer fra 656 millioner passeringer, hvorav 78,7 prosent var avtalepasseringer med bombrikke. Avtale med en AutoPASS-utsteder gir brukeren fordeler som rabatterte passeringstakster, timesregler, månedstak og samlet fakturering.

Utstedergodtgjørelsen fastsettes av Samferdselsdepartementet og er satt til 1,75% av passeringstaksten.

28.08.2020 - Oppdatert versjon av avtale om utveksling av personopplysninger for bompenger med kun mindre endringer er publisert. I tillegg er det utarbeidet en egen versjon av avtale om utveksling av personopplysninger for AutoPASS ferje som også er publisert.

   

Last ned

31.03.2020 - Ny versjon av mal for utstederavtale er publisert, det er kun fjernet en setning i punkt 1.3.

07.11.2019 - Følgende dokumenter er nå publisert under «Dokumentasjon for potensielle AutoPASS-utstedere»:

  • Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke v1.2
  • 4.3 AutoPASS Formats Overview v1
  • 4.3 AutoPASS Formats Appendixes v1
  • Søknadsskjema utstederforskriftens § 21 v1.2
  • Søknadsskjema utstederforskriftens § 22 v1.2

Se dokument som beskriver endringer i v1.2 av Områdeerklæringen for AutoPASS Samvirke (PDF)

03.10.2019 - Spesifikasjon for tilkobling og test av grensesnittet mot AutoPASS HUB er nå publisert under «Dokumentasjon for potensielle AutoPASS-utstedere». Se dokument “6.4 Requirements for access to and test of interface with AutoPASS HUB”

12.09.2019 - Følgende dokumenter er nå publisert under «Dokumentasjon for potensielle AutoPASS-utstedere»:

  • Avtale om utveksling av personopplysninger
  • 4.5 Security Architecture for AutoPASS
  • 5.6 Test strategy - AutoPASS TSP Suitability for use
  • 5.5 OBE Test Description - AutoPASS TSP Suitability for use

Vegdirektoratet planlegger å publisere en ny versjon av Områdeerklæringen for AutoPASS Samvirke i nær fremtid.

23.08.2019 - Brikkespesifikasjon er nå publisert. Se dokument  "4.7 Requirements for On-board Equipment (OBE) for use in AutoPASS Samvirke"

07.05.2019 - Det er ikke nødvendig med konsesjon som finansieringsforetak for å drive utstedervirksomhet i AutoPASS Samvirke. Det ble sammen med utstederforskriften vedtatt en endring i finansforetaksforskriften som gir et unntak fra slik konsesjon for utstedervirksomhet i AutoPASS Samvirke. Denne endringen vil være tilgjengelig på lovdata i løpet av kort tid.

April 2019 - Det pågår for tiden et arbeid med å endre rammer og dokumentasjonskrav i områdeerklæringen og søknadsskjema som er publisert på denne siden. Vegdirektoratet ber derfor potensielle søkere, som trenger ytterligere informasjon og avklaringer i forkant av en eventuell søknad, om å ta kontakt via epost bribye@vegvesen.no

Desember 2018 - Relevant informasjon for selskaper som ønsker å operere som AutoPASS-utsteder. Forskriften ble vedtatt 14. desember 2018 med ikrafttredelse 1. januar 2019. Se Utstederforskriften (Lovdata)

29.06.2018 - Informasjon til markedet om bompengereformen (PDF)