Vedlagt følger tekniske kravspesifikasjoner som er godkjent for veikantutstyr, inkludert AutoPASS-brikke, i Norge.

Foreløpig foreligger disse dokumentene kun på engelsk. Ved neste revisjon vil teksten også bli oversatt til norsk.

Last ned