Trondheimsprosjektene

Toll stations and prices

 • Single passing small car <3500 kg
 • Single passing large car >3500 kg

Thorbjørn Bratts veg, O-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Bratsbergveien, O-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Tempeveien, O-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Bøckmans veg, B-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Byåsveien, B-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Gamle Oslovei, B-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Tonstad, T-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Ranheim34,0053,00
Leistad17,0026,00
Hommelvik17,0026,00
Fv 704 Torgårdsletta. K-snitt16,0038,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
32,0077,00
Tillerbrua, K-snitt16,0038,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
32,0077,00
Røddeveien16,0038,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
32,0077,00
Klett - Rv.707, S-snitt16,0038,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
32,0077,00
Klett - E6, S-snitt16,0038,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
32,0077,00
Nedre Leirfoss (Fossestuvegen), M-snitt16,0038,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
32,0077,00
Bjørndalen (Oslovn.) M-snitt)16,0026,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
32,0051,00
Nord for Sluppen bru (Tempevn), M-snitt16,0026,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
32,0051,00
Kroppan bru (Nordgående), M-snitt12,0044,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0059,00
Kroppan bru (Sørgående), M-snitt12,0044,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0059,00
Være (Gml. E6), N-snitt16,0038,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
32,0077,00
Rv 706 Leangensletta, O-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Haakon VII s gt , O-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Landbruksvegen, O-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Tungasletta, O-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00
Moholt, O-snitt12,0028,00
Rush hour
 • 07:00 - 08:59
 • 15:00 - 16:59
15,0035,00

Exemptions*

 • Bus on licensed route
 • Emergency vehicle
 • Mobility-impaired - vehicle-based
 • Mobility-impaired - personal

Informasjon om fritak for forflytningshemmede
Information about exemptions for mobility impaired drivers
Information über Gebührenbefreiung für Personen mit Gehbehinderung

* Assuming AutoPASS-tag

Back to the list