EasyGo er et samarbeid mellom Norge, Sverige, Danmark og Østerrike som muliggjør bruk av én og samme elektroniske bombrikke i alle land når du passerer i bompengeanlegg, på ferjer og bruer.

Se EasyGo.com for mer informasjon.

I tillegg til AutoPASS-brikken, kan brikker fra følgende tjenesteleverandører brukes av alle kjøretøy som ferdes innenfor Skandinavia, det vil si i hele Norge og på ferjer og bruer i Danmark og Sverige:

BroBizz AS

Øresundbro Konsortiet (ØresundBizz)

I Østerrike må alle kjøretøy over 3500 kg betale avstandsavhengige bompenger. EasyGo-samarbeidet gjør det mulig for kjøretøy over 3500 kg å benytte én og samme brikke innenfor Skandinavia og Østerrike. Det gjelder kun brikker fra følgende tjenesteleverandør:

BroBizz AS