Bomringen i Namsos

Bomstasjoner og priser

  • Enkeltpassering liten bil <3500 kg
  • Enkeltpassering stor bil >3500 kg

Østbyen14,0025,00
Vestre byområde14,0025,00
Namsosbrua14,0025,00
Bråten14,0025,00

Fritak*

  • Buss i konsesjonert rute
  • Utrykningskjøretøy
  • Forflytningshemmet - bilbasert
  • Forflytningshemmet - personlig

* Forutsatt AutoPASS-brikke

Tilbake til listen