Innkreving av bompenger på E18 mellom Tvedestrand og Arendal er foreløpig utsatt til 1. september på grunn av tekniske problemer.

Det skal kreves inn bompenger i bomstasjonene E18 Mørland og E18 Stølen i begge retninger.

Les om takster, rabatter og tegn AutoPASS-avtale på ferde.no

Fritak

Det gis fritak ifølge enhver tids gjeldende takstretningslinjer. Per i dag gjelder følgende:

  • Passasjerer i alle typer kjøretøy
  • Gående og syklende
  • Motorsykler og mopeder
  • Kollektivtransport i konsesjonert rute*
  • Uniformerte utrykningskjøretøy, samt sivile utrykningskjøretøy i tjenesteoppdrag*

Fritaksordninger merket med * forutsetter gyldig avtale og bruk av brikke.