Lørdag 4. januar åpner tunnelen i Harstadåsen for trafikk og bomstasjonen på Seljestad settes i drift.

Dette er den åttende bomstasjonen som tilhører Harstadpakken. De andre syv ble satt i drift 27. juni 2016. Alle takster i Harstadpakken er like:

  • Lette kjøretøy (takstgruppe 1*): 13 kroner
  • Tunge kjøretøy (takstgruppe 2**): 20 kroner

Har du AutoPASS-avtale får du 20 prosent rabatt.

Fra 2. januar 2020 kreves det også inn bompenger for elektriske kjøretøy i takstgruppe 1. Taksten i Harstadpakken er 5,20 kroner med AutoPASS-rabatt.

Det gis fritak i forhold til gjeldende takstretningslinjer.

For mer informasjon, se bompengeselskapets nettside om Harstadpakken

* Takstgruppe 1 - Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og kjøretøy i kjøretøykategori M1 i Autosys med elektronisk brikke og gyldig avtale.

** Takstgruppe 2 - Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg unntatt kjøretøy i kjøretøykategori M1 i Autosys med elektronisk brikke og gyldig avtale.