Bompengeinnkreving stoppes midlertidig mens innkrevingsretning snus.

Arbeidet med å snu innkrevingsretningen på Nord Jæren er i full gang.

• Rv. 509 Tanangerveien – Risavika bomring: innkreving mot sør ble snudd 17. september

• Nå snus innkrevingsretningen på:

o Bybrua med innkreving mot Hundvåg Fv4566: 8.oktober

o Rv. 509 Jåsund – Risavika med innkreving mot nord: 9. oktober

Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside