Trøndelag bomveiselskap AS endret navn til Vegamot AS.

Navnet Vegamot AS vil nå bli å finne på fakturaer fra bompengeselskapet. Vegamot AS er bompengeselskapet for bompengeanleggene Trondheim og Laksevegen.

I tillegg er Vegamot AS driftsoperatør for følgende bompengeselskap med bompengeanlegg, og navnet vil dermed også bli å finne på fakturaer fra disse:

Fosenvegene AS: Krinsvatn (Fosenpakken)

Nedre Glomma Bompengeselskap AS: Kråkerøyforbindelsen

Namdal Bomvegselskap AS: Bomringen i Namsos

Nord-Jæren Bompengeselskap AS: Bomringen på Nord-Jæren

Hardangerbrua AS: Hardangerbrua

Bømlo Vegselskap AS: Bømlopakken

Tønsberg Hovedvegfinans AS: Bomringen i Tønsberg