Planlagt oppdatering av denne nettsiden/ Planned maintenance work of this web site.

Norsk:

Tegning av AutoPASS-avtaler i tidsrommet fredag 23.10 kl. 20.00 til og med søndag 25.10 kl. 24.00 vil ikke være tilgjengelig p.g.a. oppdatering av denne nettsiden.

Dersom du er eier av kjøretøy som omfattes av påbudet om obligatorisk brikke (tunge kjøretøy over 3,5 tonn registret på foretak) og skal kjøre i Norge i denne perioden, bør du tegne AutoPASS-avtale snarest og i god tid før 23.10 for å sikre at du har brikke i bilen. Dersom du kommer til Norge uten brikke i dette tidsrommet, må du sørge for å inngå avtale og skaffe deg brikke i løpet av mandag 26.10.

English:

Signing AutoPASS-agreements from Friday 23rd Oct. at 20.00pm to Sunday 25th Oct. at 24.00 will not be possible due to maintenance work of this web site.

Owners of vehicles covered by compulsory toll tag used for business purposes, planning on driving in Norway during this period, are advised to sign a contract as soon as possible to make sure the toll tag is received before entering Norway. If you enter Norway without a toll tag during this time, you must make sure you sign an agreement and get a toll tag Monday 26th October.