Bompengeinnkreving i bomstasjonen Godøystraumen blir avsluttet i dag 2. september.

Se www.veipakkesalten.no for mer informasjon.