Mandag 15. juni kl. 1700 opphører innkrevingen av bompenger på fv. 680 Imarsundsambandet i Aure kommune.

De som trenger brikke til bruk i andre bompengeanlegg må få ny brikke av et annet bompengeselskap.