Ferde godskriver alle rushtids-avgifter for passeringer som er foretatt gjennom bomstasjonene på Nord-Jæren fra og med 1. oktober til og med 9. desember 2018.

Denne godskrivingen er planlagt gjennomført i løpet av januar/februar 2019. Det vil komme oppdatert informasjon, når godskriving er gjennomført.

De som har fått faktura som gjelder for dette tidsrommet bes betale denne. 

Neste faktura vil bli sendt så snart rushtids-avgiften er tilbakeført og ny faktura vil også inneholde de korreksjoner som er foretatt.

De som er berørt kan sjekke passeringsoversikten på MinSide, samt korreksjoner som er oppført på den nye fakturaen.

Lurer du på noe, ta kontakt med bompengeselskapet på www.ferde.no/service/ eller telefon: 55 55 94 94.