Forflytningshemmede med parkeringstillatelse vil fortsatt få fritak, selv om parkeringstillatelsen i en overgangsperiode er gyldig i mindre enn to år.

I følge takstretningslinjene får forflytningshemmede med parkeringstillatelse fritak for betaling av bompenger i bomringer kun dersom parkeringstillatelsen har en varighet på minst to år. Hvis du får innvilget parkeringstillatelse fra kommunen i perioden 1. januar til 31. mars 2017, er det mulig at parkeringstillatelsen kun har gyldighet fram til 31. desember 2017. Årsaken er at utformingen av parkeringstillatelsene skal endres.

Dersom du får innvilget parkeringstillatelse i overgangsperioden fra 1. januar til 31. mars 2017, får du fortsatt fritak for betaling av bompenger i bomringer, selv om parkeringstillatelsens varighet er mindre enn to år.

Når du får ny parkeringstillatelse må du sende kopi av denne til bompengeselskapet ditt for å få innvilget fritak for betaling av bompenger.

Brev til bompengeselskapene om fritak for betaling av bompenger i bomringer for forflytningshemmede.pdf

Lovdata: Forskrift om parkeringstillatelse for forflytningshemmede