Onsdag den 31. august 2016 klokken 12.00 avsluttes innkreving av bompenger i bomstasjonen ved Måna på rv. 23 Oslofjordforbindelsen.

For mer informasjon, kontakt Vegfinans Oslofjordtunnelen AS.

Kundeservice: www.oslofjordtunnelen.no – Telefon: 32 80 82 70