Mandag 5. desember 2016 starter bompengeinnkrevingen i bomstasjonen ved Langsletta i Østre Toten kommune.

Takstene for å passere i bomstasjonen blir 34 kroner for kjøretøy i takstgruppe 1, og 68 kroner for kjøretøy i takstgruppe 2.

  • Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1.
  • Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1.

Rabatt med AutoPASS-avtale

Uten gyldig AutoPASS-avtale må du betale full takst hver gang du passerer bomstasjonen, mens du får ti prosent rabatt med gyldig AutoPASS-avtale. Trafikanter som allerede har gyldig avtale med andre selskaper får automatisk ti prosent rabatt.

Vegfinans Fv33 Oppland AS er ikke utsteder av AutoPASS-brikker. Dersom du ønsker rabattavtale, men ikke har AutoPASS-brikke fra før, må du tegne AutoPASS-avtale med et annet bompengeselskap for å få tilsendt en brikke. AutoPASS-brikken mottas da i posten sammen med en veiledning om hvordan brikken skal monteres. 

Noen kjøretøygrupper er fritatt for betaling av bompenger. Du finner mer informasjon om fritak på www.fv33oppland.no eller ved å kontakte bompengeselskapet på tlf.: 32 80 82 70.