Mandag 10. juli 2017 settes bomstasjonen over ny og gammel riksveg 4 ved kommunegrensen mellom Lunner og Gran i drift.

Takstene for å passere disse to bomstasjonene blir 48 kroner for takstgruppe 1, og 79 kroner for takstgruppe 2.

I takstgruppe 1 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1. I takstgruppe 2 inngår kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1.

Inngå AutoPASS-avtale og les mer om takster og rabatter på sidene til bompengeselskapet: Vegfinans Rv4 Oppland.