Bompengeinnkrevingen starter 12. oktober kl.10:00.

Det skal kreves inn bompenger på strekningene Fv. 33 Skartjednet - Tonsvatnet og Bjørgokrysset - Nedre Øygarde. Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside