Lørdag 30. november 2019 starter bompengeinnkreving på E6 ved Bolna på Saltfjellet.

Det blir bompengebetaling i begge retninger hele døgnet.

Kjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikkeavtale får 20 prosent rabatt. Null-utslippskjøretøy i takstgruppe 1 og 2 med gyldig brikke skal ikke betale.

Les mer om å tegne avtale på www.e6helgeland.no