Bompengeinnkreving på strekningen E134 Damåsen-Saggrenda starter 6. juli 2020 kl. 10:00.

Det blir innkreving i begge retninger i bomstasjoner på E134 ved Damåsen, E134 i Saggrenda og fv. 286 ved Damåsen.

Ser mer informasjon på: www.vegfinans.no