22. juni startet innkreving av bompenger på strekningen fylkesvei 17 og 720 Dyrstad–Sprova–Malm i Trøndelag.

Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside vegamot.no