Torsdag 5. september kl. 13:00 avsluttes innkrevingen av bompenger i Halsnøysambandet Dette gjelder bomstasjonene plassert på fv. 544 Halsnøy.

Kunder som har AutoPASS-avtale med Halsnøysambandet, og som fortsatt ønsker å ha AutoPASS avtalen, kan beholde AutoPASS-brikken i bilen. AutoPASS-brikken vil fortsatt fungere selv om innkrevingen i Halsnøysambandet opphører.

Alle med AutoPASS avtale får rabatt på passeringer i alle bomstasjoner i Norge. Uten AutoPASS avtale betaler man full pris. Se www.ferde.no for informasjon om priser og takster.

Kunder som ikke lenger ønsker å ha AutoPASS avtale, kan si opp avtalen ved å kontakte bompengeselskapet Ferde på https://ferde.no/service