Søndag 20. november kl. 12.00 avsluttes innkrevingen av bompenger i bomstasjonene i Tønsberg.

Alle registrerte avtalekunder hos Tønsberg Hovedvegfinans AS, skal ha mottatt et kundebrev der det framgår hvordan man skal forholde seg. Kunder som har sin AutoPASS-hovedavtale med Tønsberg Hovedvegfinans AS, og som fortsatt ønsker å benytte elektronisk brikke ved bompengeanlegg i Norge trenger ikke å foreta seg noe. AutoPASS-avtalen blir flyttet over til Vegfinans E18 Vestfold AS.

Kunder som ønsker å si opp avtalen kontakter bompengeselskapet og returnerer bombrikken. Kunder som har sin hovedavtale med et annet bompengeselskap og kun tilleggsavtale med Tønsberg Hovedvegfinans AS trenger ikke foreta seg noe, avtaleforholdet avsluttes etter at innkrevingen avsluttes. For mer informasjon, kontakt Tønsberg Hovedvegfinans AS.