Stortinget har vedtatt å innføre obligatorisk bompengebrikke for alle tunge kjøretøy i næring over 3,5 tonn.