Arbeidet med en forenkling av takst- og rabattsystemet for bompengeprosjektene er godt i gang. Systemet skal standardisere rabattene og fjerne lokale særordninger.

Tilleggsavtaler med lokale rabatter vil i hovedsak bli avviklet, mens det innføres en rabatt på 20 prosent for kjøretøy i takstgruppe 1 som er utstyrt med brikke og har gyldig avtale. Kjøretøy i takstgruppe 2 får ingen rabatt. Dette vil gjelde ved passering i de fleste bomstasjoner. Ordningene med passeringstak og timesregler vil videreføres, men det kan bli endringer i antall passeringer for passeringstakene.

Takstgruppe 1

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1med gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2

  • Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som er registrert i kjøretøygruppe M1 og har gyldig AutoPASS-avtale.

Les mer om takstgruppene her