Det nye bompengesystemet i Oslo innføres lørdag 1. juni. Det innebærer blant annet nye bomstasjoner, nye priser, endret rabattsystem og betaling for elbiler. Du må ha AutoPASS-avtale for å få rabatter ved passering.