Mandag 12. januar 2015 kl. 1200 starter bompengeinnkreving på den nye firefelts motorvegen fra Gulli til Langåker i Vestfold. Samtidig endres satsene for de andre bomstasjonene på E18 i Vestfold.

Alle kjøretøy som passerer med gyldig AutoPASS-brikke får en generell rabatt på 10 prosent. AutoPASS-avtale og AutoPASS-brikke fås ved henvendelse til bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS, tlf. 32 80 82 70 eller
www.vegfinans.no