Statens vegvesen og bompengeselskapene har videreutviklet selvbetjeningsløsningen Min side.

Fra 6. november finner du ny «Min side» ved å gå inn på www.autopass.no eller nettsiden til ditt bompengeselskap. Logg deg deretter inn via ID-porten ved å bruke fødselsnummer og passord med mobil eller kodebrikke.

Den nye løsningen skal tas i bruk fra og med 6. november i år. Hensikten er å gi en bedre brukeropplevelse når det gjelder bl.a.:

  • Å tegne ny AutoPASS-avtale
  • Få oversikt over alle avtalene dine
  • Se passeringene dine
  • Fakturainformasjon
  • Bestille ny brikke
  • Flytte brikke til nytt kjøretøy
  • Fjerne eller legge til nye kjøretøy
  • Melde sak til kundesenteret
  • Endre din profilinformasjon.

Kun innlogging med fødselsnummer og passord

Tilgang til den nye selvbetjeningsløsningen vil fortsatt ligge på www.autopass.no og på de ulike bompengeselskapenes nettsider.

ID-porten benyttes av 550 offentlige virksomheter. Selvbetjeningsløsningen Min side vil nå være en av rundt 1000 tjenester som folk kan benytte seg av ved å logge seg inn med fødselsnummer og passord.

Min side blir oppgradert og integrert med motorvognregisteret og sentralsystemet for bompengeinnkreving. Selskapet Kantega har fått oppgaven med å utvikle, drifte og forvalte den nye selvbetjeningsløsningen, som eies av Statens vegvesen.

Du finner lenken til ny Min side (bildet), som aktiveres 6. november, på www.autopass.no eller bompengeselskapets nettside. Der logger du deg inn via ID-porten.

Innloggingsbildet Min side for AutoPASS-brukere. Illustrasjon