Fra 15.01.2019 endres avtalebetingelsene for AutoPASS-avtaler. Kunden bes sjekke at all informasjon i avtalen er korrekt.

Den nye AutoPASS-avtalen vil gjelde for både nye og allerede inngåtte avtaler. Kunder som vil reservere seg mot de nye avtalebetingelsene kan si opp avtalen sin. Konsekvensen er at brikken blir ugyldig og kunden må betale fullpris ved hver passering i bompengeanlegg.

Det skjer tre endringer i avtalen:

  1. Avvikling av lyssignal i bomstasjoner
  2. Oppsigelsesadgang for tilleggsavtaler
  3. Nye personvernregler

Endringene i avtalen skjer som følge av endringer som er besluttet i andre prosesser. Les mer om bakgrunnen for de tre endringene i AutoPASS-betingelsene (PDF).

Før eksisterende lyssignaler slukkes vil vi informere om hvordan du kan få informasjonen som nå gis i lyssignal på en annen måte. Du kan holde deg informert om status for AutoPASS-avtalen ved å logge inn på Min Side.

Vedlegg: Nye betingelser som gjelder f.o.m 15.01.2019 (pdf)