Eksisterende Min side opprettholdes derfor til ny versjon er klar for lansering. Tidspunkt er ikke fastsatt enda. Min side er nå tilgjengelig igjen.