18. januar avsluttes bompengeinnkreving på sideveg E6 Øyer-Tretten

Bompengeinnkrevingen stoppes tidligere enn planlagt som følge av statlig tilskudd.

Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.