Bompengeinnkreving avvikles på de eldste bomstasjonene i Østfoldpakka

14. mai kl. 12:00 avsluttes bompengeinnkrevingen i bomstasjonene E6 Raukerud og fv. 311 Kambo.

14. juni kl.12:00 avsluttes innkreving på E18, strekningene Momarken – Krosby og Krosby – Knapstad.

Se mer informasjon på bompengeselskapets nettside.