Foreløpig oppstart på E6 Vindåsliene-Korporalsbrua er 9 juli.

Foreløpig oppstart for innkreving av bompenger på E6 Vindåsliene-Korporalsbrua er satt til 9. juli 2020. Oppstartsdato kan bli forskjøvet.

For mer informasjon, følg med på: www.vegamot.no