Fire bompengeprosjekter avslutter innkreving.

Det gjelder følgende bompengeprosjekter:

• 27. juni: Fv 64 Atlanterhavstunnelen

• 29. juni: Fv 33 Skreifjella – Totenvika: https://www.vegfinans.no/

• 1. juli:

                Fv 48 ferjesambandet Gjermundshamn – Årsnes / Varaldsøy-Årsnes: https://ferde.no

                Rv 80 Røvika – Strømsnes: https://bomveinord.no/Aktuelt