Statssekretær Bård Hoksrud orienterte mandag kommunestyret i Alta om at Regjeringen vil fremme forslag ovenfor Stortinget om å avvikle den planlagte bomstasjonen på E6 Alta vest.

Finnmark bompengeselskap AS innstiller dermed all aktivitet i tilknytning til oppstart og drift av den planlagte bomstasjonen E6 Saltviknes.

Styreleder i bompengeselskapet, Ommund Heggheim, sier at saken skal opp i Stortinget antakelig i desember.

- Finnmark bompengeselskap As og våre samarbeidspartnere fryser all aktivitet som har tilknytning til oppstart og drift av bomstasjonen på Saltviknes fra i dag. Vi vil komme tilbake med mer informasjon når saken er avgjort og ting er mer avklart, sier han.

Kontaktperson: Styreleder Finnmark bompengeselskap AS, Ommund Heggheim, tlf. 959 64 930