Innkreving av bompenger på Folgefonntunnelen avsluttes 15. juni 2016.