Stortinget har vedtatt at fem bompengeanlegg skal legges ned tidligere enn det som opprinnelig var planlagt.

Stortinget har vedtatt å bevilge fem hundre millioner kroner til å innfri gjeld i fem bompengeprosjekt i henholdsvis Oppland, Aust-Agder, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og i Finnmark.

Planen er at gjelden i disse anleggene skal innfris innen utgangen av året, slik at innkreving av bompenger blir avsluttet tidligere enn opprinnelig planlagt. For å dekke øvrige kostnader ved avvikling, er det lagt opp til å kreve inn bompenger i de prosjektene som er startet opp, frem til 1. februar 2014.

De anleggene som dette vedtaket gjelder ligger på riksvegene rv. 4 Reinsvoll–Hunndalen i Oppland, rv. 9 Setesdalen i Aust-Agder, rv. 5 Fatlaberget i Sogn og Fjordane, i tillegg til europavegene E39 Astad–Knutset i Møre og Romsdal og det planlagte anlegget på E6 Møllnes–Kvenvik–Hjemmeluft i Finnmark.

-Vi følger opp det Stortinget har bestemt og er i gang med å forberede nedleggelsene av de nevnte anleggene, sier avdelingsdirektør i Vegdirektoratet, Arve Kirkevold.

Se mer informasjon i innstilling 88 S – 2013–2014

Kontakt bompengeselskapet

Ta kontakt med følgende bompengeselskap angående nedleggelsen 28. januar:

Ta kontakt med følgende bompengeselskap angående nedleggelsene 31. januar kl.12:00:

Beholde brikken?

Vil du beholde brikken til bruk i andre bompengeanlegg, kontakt et annet bompengeselskap for å tegne ny avtale.