Klokken 00.00 lørdag 6. april starter innkrevingen i de 15 nye bomstasjonene. Samtidig innføres bompenger for batterielektriske kjøretøy.

Timesregel og passeringstak på 60 passeringer per måned blir videreført for alle kjøretøy med elektronisk brikke og gyldig avtale. Merk at rushtidsavgiften ikke vil gjelde i de nye bomstasjonene. Hydrogenbiler med gyldig AutoPASS-avtale og brikke får fritak. 

Takstene for elbiler er 10 kroner utenom rush og 20 kroner i rush i de eksisterende bomstasjonene, og 10 kroner hele døgnet i de nye bomstasjonene. Med brikke og gyldig AutoPASS-avtale får man 20 prosent rabatt. Prisen etter rabatt er 8 kroner utenom rush og 16 kroner i rush.

Se mer informasjon:

https://www.miljoloftet.no/

https://ferde.no