Bompengeinnkrevingen på E39 Øysand–Thamshamn opphører fra og med 31. januar 2017 kl. 12.00.

Avtalekunder trenger ikke å foreta seg noe i forbindelse med avviklingen av bomstasjonene. Alle AutoPASS-avtaler som er knyttet til prosjektet E39 Øysand–Thamshamn, via avtale med Vegamot AS, vil fortsette med gjeldende rabatter i Miljøpakken, E6 Trondheim–Stjørdal og alle andre AutoPASS-anlegg i Norge.

For mer informasjon, kontakt Vegamot AS.