Bompengeinnkrevingen på E16 Kløfta–Nybakk avsluttes 27. mars 2017 kl. 12.00

Innkrevingen startet opp 1. november 2007. Prosjektet har blitt nedbetalt i løpet av 9,5 år.

Bompengeanlegget ved E16 Kløfta–Nybakk består av to bomstasjoner; en på E16 ved Nybakk og en på sidevegen fv. 450 ved Nybakk.

Har du spørsmål, kontakt www.vegfinans.no.