Lørdag 24. oktober 2015 starter innkrevingen av bompenger på E136 Tresfjordbrua og E136 Vågstrandstunnelen. Innkrevingen vil skje i fire automatiske bomstasjoner, i begge retninger.

Takstene

Bomstasjon Lette kjøretøy  Tunge kjøretøy
E136 Tresfjordbrua Kr. 90,- Kr. 270,-
E136 rundt Tresfjorden: Skorgen Kr. 45,- Kr. 135,-
E136 rundt Tresfjorden: Skjeggstad   Kr. 45,- Kr. 135,-
E136 Vågstrandstunnelen Kr. 42,- Kr. 126,-

 

Alle med gyldig AutoPASS-brikke får 10 prosent rabatt. Med en tilleggsavtale for E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen i det lokale bompengeselskapet Eksportvegen AS kan du få 30–50 prosent rabatt ved forskuddsbetaling. 

Har allerede AutoPASS-brikke

Dersom du allerede har AutoPASS-brikke kan du inngå en tilleggsavtale med Eksportvegen AS. Da får du rabattene som Eksportvegen AS tilbyr.

Har ikke AutoPASS-brikke

Dersom du ikke har AutoPASS-brikke må du først inngå en hovedavtale med et annet bompengeselskap som utsteder brikker. Dette er fordi Eksportvegen AS ikke distribuerer egne AutoPASS-brikker.

Inngå AutoPASS-avtale

Du kan inngå hovedavtale med ett av disse selskapene. Når du har mottatt AutoPASS-brikken i posten kan du inngå en tilleggsavtale med Eksportvegen AS.

Omvendt timesregel rundt Tresfjorden

For å unngå gjennomgangstrafikk er det satt opp to bomstasjoner rundt Tresfjorden, på Skorgen og på Skjeggstad. Med gyldig AutoPASS-brikke kjører du gratis hvis du passerer kun én av de to bomstasjonene eller bruker mer enn én time på å passere begge bomstasjonene rundt Tresfjorden. Uten AutoPASS-brikke i bilen betaler du full pris ved hver enkelt passering.