15. oktober 2015 starter innkrevingen i bomringen for Bypakke Bodø.

Taksten er 15 kr for lette kjøretøy og 45 for tunge kjøretøy. Bomringen har sju automatiske bomstasjoner med innkreving i begge retninger. Seks av dem settes i drift nå, mens den sjuende starter når tunnelen åpner for trafikk.

AutoPASS-avtale gir fordeler

Kunder med avtale får 10 % rabatt, timesregel og månedstak. De som har avtale fra før, trenger ikke gjøre noen endringer.

Samordning med rv. 80 Vikan

Når innkrevingen i bomringen starter, endres samtidig takstordningen for bomstasjonen ved Tverlandsbrua. Rv. 80 Vikan har egne takster og kortere nedbetalingstid, men vil få samme rabatt, timesregel, månedstak og fritaksordninger som bomringen.

Les mer og tegn avtale på www.veipakkesalten.no