Hvis du skal på bilferie i Skandinavia kan du også bruke AutoPASS-brikken ved passering i bomepengeanleggene på Øresundsbron og Storebæltsbroen.

AutoPASS-brikken kan også brukes til å betale på enkelte ferjeforbindelser i Sverige, Danmark og Tyskland.

EasyGo: en brikke – en kontrakt - en faktura

Brukere av 2,4 millioner brikker i Norge, Sverige og Danmark kan bruke tjenesten som kalles EasyGo. Ordningen fungerer på samme måte som AutoPASS - Samordnet betaling (ASB) i Norge.

Du kan bruke AutoPASS-brikken som betalingsmiddel i alle betalingsanlegg som er tilknyttet EasyGo i Skandinavia. Beløpet belastes på AutoPASS-avtalen du har med ditt bompengeselskap. Du får rabatt der du har avtale og får samtidig rabatt i flere andre bomstasjoner. Du får en samlet faktura fra bompengeselskapet du har avtale med  på vegne av alle anlegg du har passert.

På samme måte kan brukere av BroBizz-brikken i Sverige og Danmark passere i norske bompengeanlegg med AutoPASS-felt uten å stoppe.

easygo.com får du oversikt over alle anlegg som er med i ordningen.