Mandag 7. august klokken 00.00 endres taksten og strukturen for rabatt i bomstasjonene på E6 mellom Gardermoen og Kolomoen.

Takster fra mandag 7. august klokken 00.00

Strekning    Takstgruppe 1
fullpris
   Takstgruppe 2
fullpris
Hovinmoen–Dal   23,–   37,–
Dal–Boksrud   23,–   37,–
Boksrud–Minnesund    18,–   29,–
Minnesund–Hedmark grense   24,–   39,–
Akershus grense–Skaberud   25,–   41,–
Skaberud–Kolomoen   27,–   45,–

 

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3.500 kilo og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3.501 kilo med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Endret rabattsystem

Mandag 7. august vil også rabattstrukturen i de seks bomstasjonene på E6 mellom Gardermoen og Kolomoen endres. For kjøretøy i takstgruppe 1 med AutoPASS-brikke og gyldig avtale vil rabatten øke fra 10 til 20 prosent. Kjøretøy i takstgruppe 2 oppnår ingen rabatt.

Selv om taksten for å passere gjennom bomstasjonene på E6 Gardermoen–Kolomoen øker, vil ikke den reelle kostnaden for de som har gylidg AutoPASS-avtale øke fordi rabattprosenten også øker.