Innkreving i den nye bomstasjonen ved kommunegrensen Kongsberg/Notodden skal starte 18. juni 2021.

Se mer informasjon på nettsiden til Vegfinans